Cortina -65

Tider Från BR Umeå 06-07-02
Tider Från BR Åmsele 06-08-05
Tider Från BR Åmsele 06-09-09